ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล
 •     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวเคปซีล ถนนสายบ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น เชื่อมบ้านแม่ทะลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ทะลบ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    12/09/2550
 • อ่าน   666
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294