ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องเสียงห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน และเครื่องเสียงอาคารศูนย์ฝึกอาชีพประจำตำบลสันผักหวาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    14/09/2550
 • อ่าน   763
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294