ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแผนกโภชนาการ
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแผนกโภชนาการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานอำนวยการ ตึกอำนวยการ ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/09/2553
 • หมดเขต    05/09/2553
 • อ่าน   525
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294