ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเตียง Fowler Stainless
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเตียง Fowler Stainless จำนวน 5 เตียง ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    12/09/2550
 • อ่าน   751
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294