ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
 •     อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/09/2553
 • หมดเขต    20/09/2553
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294