ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 •     สำนักงานแรงงานลำพูน ต.บ้านกลาง ลำพูน สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานแรงงานลำพูน ต.บ้านกลาง ลำพูน อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานแรงงานลำพูน ต.บ้านกลาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   07/09/2553
 • หมดเขต    17/09/2553
 • อ่าน   516
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294