ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่
 •     อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากจุดดำเนินการก่อสร้างยังไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานรับผิดชอบ จึงขอยกเลิกก่อน
 • หน่วยงาน    อบต.แม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/09/2553
 • หมดเขต    //2553
 • อ่าน   463
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294