ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่
 •     โครงการชลประทานลำพูน ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายชลขันธ์พินิจ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โครงการชลประทานลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    โครงการชลประทานลำพูน
 • วันที่ประกาศ   08/09/2553
 • หมดเขต    10/09/2553
 • อ่าน   425
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294