ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 68 รายการ
 •     สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 68 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ , พัดลมเพดาน,กล้องถ่ายรูปฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอได้ที่ สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2553 จะประมูลด้วยปากเปล่า ในวันที่ 28 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • หน่วยงาน    สำนักทางหลวงที่ 1 เชียงใหม่ ถนนสุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2553
 • หมดเขต    27/09/2553
 • อ่าน   652
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294