ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 •     เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม. 3 ซอย 1 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กันยายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/09/2553
 • หมดเขต    20/09/2553
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294