ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สำนักงานประปาเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาด
 •     สำนักงานประปาเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค สอบราคาจ้างเหมาดูแลทำความสะอาดอาคารสำนักงานประปาเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานประปาเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    สำนักงานประปาเชียงใหม่ การประปาส่วนภูมิภาค
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    11/09/2550
 • อ่าน   644
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294