ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬา ตำบลขี้เหล็ก จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    10/09/2550
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294