ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาเอกชนซ่อมบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ อาคารสำนักการคลัง ชั้น 2 ห้องกลุ่มงานพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    เทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    11/09/2550
 • อ่าน   705
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294