ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงคนชราฯ
 •     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคาซื้ออาหารเพื่อเลี้ยงคนชราผู้รับการสงเคราะห์ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ผักสดและเนื้อสัตว์สด จำนวน 20,000 กก. , ของแห้งและของเค็ม 15,000 กก. , ผลไม้และของหวาน 10,000 กก. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 7 กันยายน ถึง วันที่ 17 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    17/09/2550
 • อ่าน   640
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294