ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตู้ตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก
 •     จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตู้ตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    16/09/2550
 • อ่าน   708
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294