ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร
 •     บริษัท ทีโอ ที จำกัด ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ ประกวดราคาเช้าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวนรวม 60 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารพัสดุชั้น 2 ภาคขายและบริการลูกค้า บริษัททีโอที ทุกสาขา ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    บริษัท ทีโอ ที จำกัด ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2553
 • หมดเขต    14/10/2553
 • อ่าน   550
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294