ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ
 •     อบต.ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.ทาเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.ทาเหนือ แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2553
 • หมดเขต    08/10/2553
 • อ่าน   503
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294