ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาโครงการการดัดแปลงอาคารศูนย์ถ่าทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 •     อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาโครงการการดัดแปลงอาคารศูนย์ถ่าทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผู้สนใจติดตอขอซื้อเอกสารได้ที่ อบต.แม่หอพระ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2553
 • หมดเขต    11/10/2553
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294