ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 40 ชุด
 •     โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 40 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ห้องอำนวยการปละบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-297520
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/09/2553
 • หมดเขต    06/10/2553
 • อ่าน   500
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294