ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องมือการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่องมือการตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่อง AC Power Clamp Meter NANOPVIP PLUS 200 A จำนวน 1 รายการ และ เครื่อง KW meter (Clamp & Mutiver) MUTIVER 3SN จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    07/09/2550
 • อ่าน   779
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294