ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อยาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 11 รายการ โรงพยาบาลนครพิงค์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานคลังยาและเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2553
 • หมดเขต    13/10/2553
 • อ่าน   511
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294