ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1 ม.ราชภัฎเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   04/10/2553
 • หมดเขต    05/10/2553
 • อ่าน   513
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294