ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/10/2553
 • หมดเขต    07/10/2553
 • อ่าน   509
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294