ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 100 - 500 KW. จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลลี้ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลลี้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน   
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    13/09/2550
 • อ่าน   692
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294