ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย
 •     จังหวัดลำพูน สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ณ โรงพยาบาลแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    17/09/2550
 • อ่าน   683
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294