ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 17 รายการ
 •     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน 17 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ อาคาร 5 ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2553
 • หมดเขต    13/10/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294