ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค 6 ประเภท
 •     กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง) สอบราคาซื้อวัสดุบริโภค 6 ประเภท สำหรับผู้ป่วยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลสวนปรุง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2550
 • หน่วยงาน    กรมสุขภาพจิต (โรงพยาบาลสวนปรุง)
 • วันที่ประกาศ   04/09/2550
 • หมดเขต    18/09/2550
 • อ่าน   729
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294