ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
 •     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด บันไดเลื่อนและลิฟท์ผู้โดยสาร จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทั่วไป ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2553 และขายวันเดียวกัน เวลา 10.00 น.
 • หน่วยงาน    ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2553
 • หมดเขต    21/10/2553
 • อ่าน   617
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294