ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง
 •     ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ขายทอดตลาดบ้านพักพนักงาน จำนวน 2 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานบริหารทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/10/2553
 • หมดเขต    21/10/2553
 • อ่าน   737
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294