ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/10/2553
 • หมดเขต    28/10/2553
 • อ่าน   495
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294