ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาผู้รับ-ส่ง เด็กเล็กและอนุบาลตำบลแม่แวน
 •     อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาผู้รับ-ส่ง เด็กเล็กและอนุบาลตำบลแม่แวน ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    อบต.แม่แวน อ.พร้าว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   15/10/2553
 • หมดเขต    27/10/2553
 • อ่าน   534
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294