ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง
 •     สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค จำนวน 7 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2553
 • หมดเขต    21/10/2553
 • อ่าน   542
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294