ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดจ้างก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนฉะเชิงเทรา
 •     สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดจ้างก่อสร้างหอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2553
 • หมดเขต    05/10/2553
 • อ่าน   399
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294