ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว
 •     ธนาคารแห่งประเทศไทย ขายทอดตลาดพัสดุที่ใช้แล้ว โดยประมูลด้วยวาจา คือ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือช่าง ตู้เก็บเอกสาร, เครื่องนับธนบัตร รถเข็น 4 ล้อ เศษซากพัสดุ ผู้สนใจติดต่อขอทราบได้ที่ ศูนย์จัดการธนบัตรลำปาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2553 ประมูลวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เวลา 09.30 น. หรือโทรสอบถามได้ที่ 0-5422-8001 ต่อ 1561-3
 • หน่วยงาน    ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   19/10/2553
 • หมดเขต    25/10/2553
 • อ่าน   573
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294