ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาวางทอประปานางนัยนา กันธวงศ์
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาวางทอประปานางนัยนา กันธวงศ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ต.ป่าตัน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/10/2553
 • หมดเขต    26/10/2553
 • อ่าน   489
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294