ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 19 รายการ
 •     สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อ.เมือง เชียงใหม่ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดที่ซ่อมแซมไม่ได้ จำนวน 19 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือสอบถามได้ที่ 053-221209 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   566
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294