ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรือผลไม้
 •     เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน พร้อมขนมหวานหรือผลไม้ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 58 ราย รายละ 13 บาท/วัน ระยะเวลาดำเนินการ 123 วัน ผู้สนใจติด่อขอซื้อเอกสารได้ที่เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลยางคราม อ.ดอยหล่อ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   20/10/2553
 • หมดเขต    27/10/2553
 • อ่าน   442
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294