ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างอาคารอาชีวบำบัด สูง 2 ชั้น
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างเหมากอ่สร้างอาคารอาชีวบำบัด สูง 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2553
 • หมดเขต    04/11/2553
 • อ่าน   494
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294