ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา
 •     การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งและวางท่อประปา ให้กับส่วนจัดการต้นน้ำ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ ต.ป่าตัน
 • วันที่ประกาศ   22/10/2553
 • หมดเขต    29/10/2553
 • อ่าน   460
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294