ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
 •     กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    กลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต.หนองหอย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2553
 • หมดเขต    01/11/2553
 • อ่าน   462
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294