ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อเขตจำหน่ายน้ำ 1 โครงการ
 •     การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างเหมาวางท่อเขตจำหน่ายน้ำ 1 โครงการ ผูสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมิภาคสันกำแพง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/10/2553
 • หมดเขต    08/11/2553
 • อ่าน   465
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294