ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างทำสีประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ของอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างทำสีประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ของอุทยานแห่งชาติ จำนวน 4 แห่ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ ส่วนอำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2553
 • หมดเขต    01/11/2553
 • อ่าน   535
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294