ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 •     อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    อบต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/10/2553
 • หมดเขต    08/11/2553
 • อ่าน   478
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294