ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล)
 •     ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช. สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (ตู้) ขนาดไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง (ดีเซล) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 หรือ 053-211-925
 • หน่วยงาน    ศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ 5 มช.
 • วันที่ประกาศ   28/10/2553
 • หมดเขต    02/11/2553
 • อ่าน   471
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294