ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ
 •     เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ประมูลจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ปริมาณวันละ 10 ตัน/วันหรือมากกว่า ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/10/2553
 • หมดเขต    03/11/2553
 • อ่าน   479
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294