ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและอาคาร สำนักอำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   28/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   484
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294