ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์เสริม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   490
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294