ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน สอบราคาซื้อเครื่องเจาะกระดูกสำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    10/11/2553
 • อ่าน   451
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294