ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างเหมาย้ายท่อ pe ขนาด 315 มม.
 •     การประปาส่วนภูมภาคสาขาแม่ขะจาน ต.วังเหนือ ลำปาง สอบราคางานจ้างเหมาย้ายท่อ pe ขนาด 315 มม. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานอำนวยการ การประปาส่วนภูมภาคสาขาแม่ขะจาน ต.วังเหนือ ลำปาง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    การประปาส่วนภูมภาคสาขาแม่ขะจาน ต.วังเหนือ ลำปาง
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    05/11/2553
 • อ่าน   468
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294