ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ
 •     สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตรและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ อาคารนิทรรศการถาวร งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
 • หน่วยงาน    สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   29/10/2553
 • หมดเขต    01/11/2553
 • อ่าน   475
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294